Thứ Bảy, 20/10/2018

02051017354121

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 89.122.986.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.496.895.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○089.122.986.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.496.895.600đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○743500.000đ
Giải ba○○○1590550.000đ