Thứ Năm, 20/08/2020

14182832333641

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.007.974.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.807.298.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.007.974.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.807.298.200đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○390500.000đ
Giải ba○○○852050.000đ