Thứ Bảy, 20/06/2020

05093343445046

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.914.961.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.218.098.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.914.961.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.218.098.600đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○471500.000đ
Giải ba○○○1029650.000đ