Thứ Năm, 20/06/2019

09152341495152

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 71.915.836.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.840.693.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○071.915.836.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.840.693.550đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○641500.000đ
Giải ba○○○1288350.000đ