Thứ Ba, 20/03/2018

11404346495537

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 37.377.430.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●218.688.715.000đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○1000500.000đ
Giải ba○○○2390550.000đ