Thứ Ba, 20/02/2018

01022124505233

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 324.942.454.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.771.383.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0324.942.454.200đ
Jackpot 2○○○○○●05.771.383.800đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1138500.000đ
Giải ba○○○2574150.000đ