Thứ Ba, 18/12/2018

01091517252608

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.457.332.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.195.962.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.457.332.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.195.962.500đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○762500.000đ
Giải ba○○○1512950.000đ