Thứ Năm, 18/04/2019

07081524264810

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 117.272.637.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.401.375.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0117.272.637.300đ
Jackpot 2○○○○○●04.401.375.550đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○1079500.000đ
Giải ba○○○2260450.000đ