Thứ Năm, 18/02/2021

02051022264753

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.282.911.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.126.719.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.282.911.300đ
Jackpot 2○○○○○●14.126.719.700đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○841500.000đ
Giải ba○○○1774550.000đ