Thứ Ba, 18/02/2020

27323637474850

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.111.378.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.136.605.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.111.378.350đ
Jackpot 2○○○○○●04.136.605.900đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○646500.000đ
Giải ba○○○1300150.000đ