Thứ Ba, 16/10/2018

05282934424617

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 84.650.926.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.933.501.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○084.650.926.350đ
Jackpot 2○○○○○●22.466.750.750đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○816500.000đ
Giải ba○○○1650850.000đ