Thứ Bảy, 16/09/2017

09122126295224

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.177.036.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.575.226.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.177.036.250đ
Jackpot 2○○○○○●05.575.226.250đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○459500.000đ
Giải ba○○○914550.000đ