Thứ Ba, 16/07/2019

04121931334051

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 94.600.472.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.461.999.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○094.600.472.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.461.999.850đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○725500.000đ
Giải ba○○○1651750.000đ