Thứ Ba, 15/10/2019

09122946485303

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.880.715.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.612.090.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.880.715.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.612.090.600đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○414500.000đ
Giải ba○○○961550.000đ