Thứ Bảy, 15/09/2018

02052830465049

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.372.868.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.333.582.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○057.372.868.650đ
Jackpot 2○○○○○●15.333.582.600đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○456500.000đ
Giải ba○○○1116850.000đ