Thứ Bảy, 15/06/2019

13234045525509

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.915.717.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.396.235.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.915.717.950đ
Jackpot 2○○○○○●03.396.235.950đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○509500.000đ
Giải ba○○○1118350.000đ