Thứ Năm, 15/03/2018

15202328394919

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 314.502.409.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.611.378.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0314.502.409.200đ
Jackpot 2○○○○○●04.611.378.800đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○1307500.000đ
Giải ba○○○2763250.000đ