Thứ Bảy, 14/12/2019

03303334404726

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 86.361.737.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.724.065.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○086.361.737.250đ
Jackpot 2○○○○○●14.724.065.750đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○663500.000đ
Giải ba○○○1308150.000đ