Thứ Năm, 14/01/2021

01044244465009

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.114.389.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.728.545.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.114.389.950đ
Jackpot 2○○○○○●03.728.545.450đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○328500.000đ
Giải ba○○○816450.000đ