Thứ Năm, 13/12/2018

02111436495553

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.539.451.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.260.938.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○049.539.451.350đ
Jackpot 2○○○○○●04.260.938.500đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○498500.000đ
Giải ba○○○1057250.000đ