Thứ Năm, 13/09/2018

04060726404409

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.368.863.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.110.915.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.368.863.400đ
Jackpot 2○○○○○●05.110.915.350đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○677500.000đ
Giải ba○○○1200050.000đ