Thứ Bảy, 13/07/2019

05232945505201

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 92.278.133.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.203.962.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○092.278.133.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.203.962.200đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○961500.000đ
Giải ba○○○1638750.000đ