Thứ Ba, 12/12/2017

06070821323927

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 145.563.767.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.327.795.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0145.563.767.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.327.795.650đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○837500.000đ
Giải ba○○○1879250.000đ