Thứ Năm, 12/10/2017

05081131374252

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 69.615.950.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.607.302.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○069.615.950.250đ
Jackpot 2○○○○○●04.607.302.250đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○420500.000đ
Giải ba○○○949650.000đ