Thứ Năm, 12/04/2018

04293537425419

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 341.100.719.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.566.746.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0341.100.719.850đ
Jackpot 2○○○○○●07.566.746.650đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1363500.000đ
Giải ba○○○2706050.000đ