Thứ Bảy, 11/12/2021

08131722425145

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 177.193.640.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.541.666.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0177.193.640.100đ
Jackpot 2○○○○○●13.541.666.050đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1521500.000đ
Giải ba○○○3321750.000đ