Thứ Ba, 11/06/2019

02051320304935

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.349.594.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.397.402.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.349.594.400đ
Jackpot 2○○○○○●14.397.402.900đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○605500.000đ
Giải ba○○○1282550.000đ