Thứ Bảy, 11/05/2019

06112022262836

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 42.030.094.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.429.335.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○042.030.094.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.429.335.150đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○510500.000đ
Giải ba○○○1174350.000đ