Thứ Ba, 11/02/2020

04141821325302

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.387.718.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.389.532.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○057.387.718.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.389.532.550đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○663500.000đ
Giải ba○○○1393250.000đ