Thứ Ba, 10/04/2018

01222531364841

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 333.842.446.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.760.271.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0333.842.446.200đ
Jackpot 2○○○○○●06.760.271.800đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○1118500.000đ
Giải ba○○○2578750.000đ