Thứ Bảy, 09/05/2020

18193039454611

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 183.593.994.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.386.239.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0183.593.994.150đ
Jackpot 2○○○○○●04.386.239.100đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○1057500.000đ
Giải ba○○○2395850.000đ