Thứ Ba, 08/09/2020

22474852535514

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 44.505.977.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.738.333.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○044.505.977.700đ
Jackpot 2○○○○○●13.738.333.950đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○512500.000đ
Giải ba○○○999750.000đ