Thứ Ba, 08/08/2017

19363941465138

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.415.353.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.379.483.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.415.353.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.379.483.750đ
Giải nhất○○○○○140.000.000đ
Giải nhì○○○○273500.000đ
Giải ba○○○643850.000đ