Thứ Bảy, 08/06/2019

02081023273547

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 62.484.145.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.190.130.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○062.484.145.050đ
Jackpot 2○○○○○●04.190.130.750đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○659500.000đ
Giải ba○○○1271650.000đ