Thứ Bảy, 08/02/2020

09121925415438

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.406.377.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.169.383.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.406.377.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.169.383.550đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○741500.000đ
Giải ba○○○1407650.000đ