Thứ Ba, 08/01/2019

03050911454840

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 70.875.624.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.260.529.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○070.875.624.450đ
Jackpot 2○○○○○●03.260.529.450đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○805500.000đ
Giải ba○○○1722750.000đ