Thứ Bảy, 07/07/2018

02304548495341

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 41.690.392.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.939.988.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○041.690.392.500đ
Jackpot 2○○○○○●13.939.988.950đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○440500.000đ
Giải ba○○○922450.000đ