Thứ Năm, 07/05/2020

09192830325422

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 175.919.619.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.533.530.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0175.919.619.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.533.530.850đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○1193500.000đ
Giải ba○○○2553450.000đ