Thứ Năm, 07/02/2019

20272832475041

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 44.397.880.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.047.789.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○044.397.880.500đ
Jackpot 2○○○○○●05.047.789.700đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○382500.000đ
Giải ba○○○826450.000đ