Thứ Bảy, 06/07/2019

05293639465348

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 86.460.678.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.926.418.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○086.460.678.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.926.418.500đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○582500.000đ
Giải ba○○○1317050.000đ