Thứ Bảy, 05/12/2020

10282930373836

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.474.428.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.189.025.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.474.428.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.189.025.100đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○577500.000đ
Giải ba○○○1198250.000đ