Thứ Năm, 05/04/2018

07091725313206

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 317.878.643.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.986.515.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0317.878.643.550đ
Jackpot 2○○○○○●04.986.515.950đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1365500.000đ
Giải ba○○○2693750.000đ