Thứ Ba, 05/03/2019

01152351535526

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.291.315.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.459.958.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.291.315.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.459.958.750đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○759500.000đ
Giải ba○○○1516450.000đ