Thứ Năm, 04/11/2021

05101531325028

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 106.907.224.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.853.015.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0106.907.224.800đ
Jackpot 2○○○○○●13.853.015.000đ
Giải nhất○○○○○2740.000.000đ
Giải nhì○○○○1183500.000đ
Giải ba○○○2709050.000đ