Thứ Bảy, 04/11/2017

02081244465209

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 93.461.623.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.293.437.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○093.461.623.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.293.437.350đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○400500.000đ
Giải ba○○○949250.000đ