Thứ Năm, 04/10/2018

03091217344246

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.901.033.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.627.957.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.901.033.500đ
Jackpot 2○○○○○●03.627.957.850đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○677500.000đ
Giải ba○○○1437050.000đ