Thứ Năm, 04/02/2021

28434450515313

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 54.561.200.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.889.302.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.561.200.700đ
Jackpot 2○○○○○●05.889.302.200đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○573500.000đ
Giải ba○○○1311050.000đ