Thứ Năm, 03/10/2019

04070826374429

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 80.834.053.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.207.249.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○180.834.053.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.207.249.950đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○763500.000đ
Giải ba○○○1407450.000đ