Thứ Bảy, 03/07/2021

04253038505553

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.571.168.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.909.670.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○153.571.168.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.909.670.100đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○527500.000đ
Giải ba○○○1174450.000đ