Thứ Ba, 03/07/2018

30323447484950

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 38.162.758.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.548.029.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○038.162.758.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.548.029.600đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○451500.000đ
Giải ba○○○966450.000đ